Khách hàng Đăng nhập tức là đồng ý sử dụng dịch vụ của website, website hoàn toàn không chịu trách nhiệm bất kỳ trường hợp nào sử dụng thông tin để trục lợi, vi phạm pháp luật