Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 19/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 73588 0 4 0 2 7 8
Giải nhất 12423 1 5 4
Giải Nhì
59104 75395
2 3 0 9 4
Giải Ba
06920 28874 45615
3 5 0
73500 33535 97702
4 2
Giải Tư
4968 0251 4251 4942
5 1 1 8 5
Giải Năm
6970 0407 8114
6 8 9
8784 3329 3069
7 4 0
Giải Sáu
992 530 558
8 8 4
Giải Bảy
08 24 93 55
9 5 2 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 19/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 73588 0 4 0 2 7 8
Giải nhất 12423 1 5 4
Giải Nhì
59104 75395
2 3 0 9 4
Giải Ba
06920 28874 45615
3 5 0
73500 33535 97702
4 2
Giải Tư
4968 0251 4251 4942
5 1 1 8 5
Giải Năm
6970 0407 8114
6 8 9
8784 3329 3069
7 4 0
Giải Sáu
992 530 558
8 8 4
Giải Bảy
08 24 93 55
9 5 2 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 19/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 73588 0 4 0 2 7 8
Giải nhất 12423 1 5 4
Giải Nhì
59104 75395
2 3 0 9 4
Giải Ba
06920 28874 45615
3 5 0
73500 33535 97702
4 2
Giải Tư
4968 0251 4251 4942
5 1 1 8 5
Giải Năm
6970 0407 8114
6 8 9
8784 3329 3069
7 4 0
Giải Sáu
992 530 558
8 8 4
Giải Bảy
08 24 93 55
9 5 2 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 19/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 73588 0 4 0 2 7 8
Giải nhất 12423 1 5 4
Giải Nhì
59104 75395
2 3 0 9 4
Giải Ba
06920 28874 45615
3 5 0
73500 33535 97702
4 2
Giải Tư
4968 0251 4251 4942
5 1 1 8 5
Giải Năm
6970 0407 8114
6 8 9
8784 3329 3069
7 4 0
Giải Sáu
992 530 558
8 8 4
Giải Bảy
08 24 93 55
9 5 2 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 19/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 73588 0 4 0 2 7 8
Giải nhất 12423 1 5 4
Giải Nhì
59104 75395
2 3 0 9 4
Giải Ba
06920 28874 45615
3 5 0
73500 33535 97702
4 2
Giải Tư
4968 0251 4251 4942
5 1 1 8 5
Giải Năm
6970 0407 8114
6 8 9
8784 3329 3069
7 4 0
Giải Sáu
992 530 558
8 8 4
Giải Bảy
08 24 93 55
9 5 2 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu, 19/04/2019

Đầu Đuôi
Đặc biệt 73588 0 4 0 2 7 8
Giải nhất 12423 1 5 4
Giải Nhì
59104 75395
2 3 0 9 4
Giải Ba
06920 28874 45615
3 5 0
73500 33535 97702
4 2
Giải Tư
4968 0251 4251 4942
5 1 1 8 5
Giải Năm
6970 0407 8114
6 8 9
8784 3329 3069
7 4 0
Giải Sáu
992 530 558
8 8 4
Giải Bảy
08 24 93 55
9 5 2 3
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)