Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 05042 0 0 5 6 6
Giải nhất 66900 1
Giải Nhì
03482 31797
2 1 2 7
Giải Ba
17931 53457 36521
3 1 5 2
54749 11897 26393
4 2 9
Giải Tư
0057 0505 1535 7952
5 7 7 2 4
Giải Năm
1079 8970 6887
6 1
6497 9606 1522
7 9 0 4
Giải Sáu
827 732 174
8 2 7 1
Giải Bảy
54 06 81 61
9 7 7 3 7
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 05042 0 0 5 6 6
Giải nhất 66900 1
Giải Nhì
03482 31797
2 1 2 7
Giải Ba
17931 53457 36521
3 1 5 2
54749 11897 26393
4 2 9
Giải Tư
0057 0505 1535 7952
5 7 7 2 4
Giải Năm
1079 8970 6887
6 1
6497 9606 1522
7 9 0 4
Giải Sáu
827 732 174
8 2 7 1
Giải Bảy
54 06 81 61
9 7 7 3 7
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 05042 0 0 5 6 6
Giải nhất 66900 1
Giải Nhì
03482 31797
2 1 2 7
Giải Ba
17931 53457 36521
3 1 5 2
54749 11897 26393
4 2 9
Giải Tư
0057 0505 1535 7952
5 7 7 2 4
Giải Năm
1079 8970 6887
6 1
6497 9606 1522
7 9 0 4
Giải Sáu
827 732 174
8 2 7 1
Giải Bảy
54 06 81 61
9 7 7 3 7
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 05042 0 0 5 6 6
Giải nhất 66900 1
Giải Nhì
03482 31797
2 1 2 7
Giải Ba
17931 53457 36521
3 1 5 2
54749 11897 26393
4 2 9
Giải Tư
0057 0505 1535 7952
5 7 7 2 4
Giải Năm
1079 8970 6887
6 1
6497 9606 1522
7 9 0 4
Giải Sáu
827 732 174
8 2 7 1
Giải Bảy
54 06 81 61
9 7 7 3 7
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 05042 0 0 5 6 6
Giải nhất 66900 1
Giải Nhì
03482 31797
2 1 2 7
Giải Ba
17931 53457 36521
3 1 5 2
54749 11897 26393
4 2 9
Giải Tư
0057 0505 1535 7952
5 7 7 2 4
Giải Năm
1079 8970 6887
6 1
6497 9606 1522
7 9 0 4
Giải Sáu
827 732 174
8 2 7 1
Giải Bảy
54 06 81 61
9 7 7 3 7
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Xổ Số Miền Bắc

568.vn

Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật, 20/09/2020

Đầu Đuôi
Đặc biệt 05042 0 0 5 6 6
Giải nhất 66900 1
Giải Nhì
03482 31797
2 1 2 7
Giải Ba
17931 53457 36521
3 1 5 2
54749 11897 26393
4 2 9
Giải Tư
0057 0505 1535 7952
5 7 7 2 4
Giải Năm
1079 8970 6887
6 1
6497 9606 1522
7 9 0 4
Giải Sáu
827 732 174
8 2 7 1
Giải Bảy
54 06 81 61
9 7 7 3 7
KQ Xổ số Miền Bắc nhanh nhất & Rẻ nhất,soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)