07/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 73860
G.Nhất 79082
G.Nhì 31767 - 70928
G.Ba 45597 - 84179 - 73981
16230 - 77374 - 24084
G.Tư 9406 - 1002 - 0017 - 4909
G.Năm 7556 - 3704 - 8630
9277 - 5903 - 9583
G.Sáu 511 - 516 - 149
G.Bảy 58 - 22 - 80 - 41

07/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 73860
G.Nhất 79082
G.Nhì 31767 - 70928
G.Ba 45597 - 84179 - 73981
16230 - 77374 - 24084
G.Tư 9406 - 1002 - 0017 - 4909
G.Năm 7556 - 3704 - 8630
9277 - 5903 - 9583
G.Sáu 511 - 516 - 149
G.Bảy 58 - 22 - 80 - 41

07/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 73860
G.Nhất 79082
G.Nhì 31767 - 70928
G.Ba 45597 - 84179 - 73981
16230 - 77374 - 24084
G.Tư 9406 - 1002 - 0017 - 4909
G.Năm 7556 - 3704 - 8630
9277 - 5903 - 9583
G.Sáu 511 - 516 - 149
G.Bảy 58 - 22 - 80 - 41

07/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 73860
G.Nhất 79082
G.Nhì 31767 - 70928
G.Ba 45597 - 84179 - 73981
16230 - 77374 - 24084
G.Tư 9406 - 1002 - 0017 - 4909
G.Năm 7556 - 3704 - 8630
9277 - 5903 - 9583
G.Sáu 511 - 516 - 149
G.Bảy 58 - 22 - 80 - 41