16/10
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83641
G.Nhất 45905
G.Nhì 08190 - 23554
G.Ba 42706 - 99176 - 96297
68012 - 71894 - 27729
G.Tư 4255 - 1516 - 0105 - 8173
G.Năm 1708 - 2225 - 5015
2461 - 4216 - 7545
G.Sáu 881 - 965 - 941
G.Bảy 07 - 63 - 29 - 02

16/10
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83641
G.Nhất 45905
G.Nhì 08190 - 23554
G.Ba 42706 - 99176 - 96297
68012 - 71894 - 27729
G.Tư 4255 - 1516 - 0105 - 8173
G.Năm 1708 - 2225 - 5015
2461 - 4216 - 7545
G.Sáu 881 - 965 - 941
G.Bảy 07 - 63 - 29 - 02

16/10
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83641
G.Nhất 45905
G.Nhì 08190 - 23554
G.Ba 42706 - 99176 - 96297
68012 - 71894 - 27729
G.Tư 4255 - 1516 - 0105 - 8173
G.Năm 1708 - 2225 - 5015
2461 - 4216 - 7545
G.Sáu 881 - 965 - 941
G.Bảy 07 - 63 - 29 - 02

16/10
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83641
G.Nhất 45905
G.Nhì 08190 - 23554
G.Ba 42706 - 99176 - 96297
68012 - 71894 - 27729
G.Tư 4255 - 1516 - 0105 - 8173
G.Năm 1708 - 2225 - 5015
2461 - 4216 - 7545
G.Sáu 881 - 965 - 941
G.Bảy 07 - 63 - 29 - 02