17/02
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 99817
G.Nhất 69356
G.Nhì 53268 - 37870
G.Ba 86212 - 64009 - 75190
95157 - 78289 - 80249
G.Tư 6853 - 0621 - 9077 - 0265
G.Năm 9850 - 5104 - 0004
8241 - 5178 - 0210
G.Sáu 377 - 170 - 135
G.Bảy 70 - 42 - 23 - 92

17/02
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 99817
G.Nhất 69356
G.Nhì 53268 - 37870
G.Ba 86212 - 64009 - 75190
95157 - 78289 - 80249
G.Tư 6853 - 0621 - 9077 - 0265
G.Năm 9850 - 5104 - 0004
8241 - 5178 - 0210
G.Sáu 377 - 170 - 135
G.Bảy 70 - 42 - 23 - 92

17/02
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 99817
G.Nhất 69356
G.Nhì 53268 - 37870
G.Ba 86212 - 64009 - 75190
95157 - 78289 - 80249
G.Tư 6853 - 0621 - 9077 - 0265
G.Năm 9850 - 5104 - 0004
8241 - 5178 - 0210
G.Sáu 377 - 170 - 135
G.Bảy 70 - 42 - 23 - 92

17/02
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 99817
G.Nhất 69356
G.Nhì 53268 - 37870
G.Ba 86212 - 64009 - 75190
95157 - 78289 - 80249
G.Tư 6853 - 0621 - 9077 - 0265
G.Năm 9850 - 5104 - 0004
8241 - 5178 - 0210
G.Sáu 377 - 170 - 135
G.Bảy 70 - 42 - 23 - 92