19/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 86105
G.Nhất 55689
G.Nhì 26503 - 59506
G.Ba 44271 - 18652 - 52665
19468 - 29116 - 70851
G.Tư 4952 - 3784 - 1334 - 7882
G.Năm 6250 - 9384 - 9488
7587 - 4931 - 9661
G.Sáu 895 - 491 - 961
G.Bảy 75 - 68 - 55 - 49

19/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 86105
G.Nhất 55689
G.Nhì 26503 - 59506
G.Ba 44271 - 18652 - 52665
19468 - 29116 - 70851
G.Tư 4952 - 3784 - 1334 - 7882
G.Năm 6250 - 9384 - 9488
7587 - 4931 - 9661
G.Sáu 895 - 491 - 961
G.Bảy 75 - 68 - 55 - 49

19/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 86105
G.Nhất 55689
G.Nhì 26503 - 59506
G.Ba 44271 - 18652 - 52665
19468 - 29116 - 70851
G.Tư 4952 - 3784 - 1334 - 7882
G.Năm 6250 - 9384 - 9488
7587 - 4931 - 9661
G.Sáu 895 - 491 - 961
G.Bảy 75 - 68 - 55 - 49

19/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 86105
G.Nhất 55689
G.Nhì 26503 - 59506
G.Ba 44271 - 18652 - 52665
19468 - 29116 - 70851
G.Tư 4952 - 3784 - 1334 - 7882
G.Năm 6250 - 9384 - 9488
7587 - 4931 - 9661
G.Sáu 895 - 491 - 961
G.Bảy 75 - 68 - 55 - 49