19/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 73588
G.Nhất 12423
G.Nhì 59104 - 75395
G.Ba 06920 - 28874 - 45615
73500 - 33535 - 97702
G.Tư 4968 - 0251 - 4251 - 4942
G.Năm 6970 - 0407 - 8114
8784 - 3329 - 3069
G.Sáu 992 - 530 - 558
G.Bảy 08 - 24 - 93 - 55

19/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 73588
G.Nhất 12423
G.Nhì 59104 - 75395
G.Ba 06920 - 28874 - 45615
73500 - 33535 - 97702
G.Tư 4968 - 0251 - 4251 - 4942
G.Năm 6970 - 0407 - 8114
8784 - 3329 - 3069
G.Sáu 992 - 530 - 558
G.Bảy 08 - 24 - 93 - 55

19/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 73588
G.Nhất 12423
G.Nhì 59104 - 75395
G.Ba 06920 - 28874 - 45615
73500 - 33535 - 97702
G.Tư 4968 - 0251 - 4251 - 4942
G.Năm 6970 - 0407 - 8114
8784 - 3329 - 3069
G.Sáu 992 - 530 - 558
G.Bảy 08 - 24 - 93 - 55

19/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 73588
G.Nhất 12423
G.Nhì 59104 - 75395
G.Ba 06920 - 28874 - 45615
73500 - 33535 - 97702
G.Tư 4968 - 0251 - 4251 - 4942
G.Năm 6970 - 0407 - 8114
8784 - 3329 - 3069
G.Sáu 992 - 530 - 558
G.Bảy 08 - 24 - 93 - 55