20/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 05042
G.Nhất 66900
G.Nhì 03482 - 31797
G.Ba 17931 - 53457 - 36521
54749 - 11897 - 26393
G.Tư 0057 - 0505 - 1535 - 7952
G.Năm 1079 - 8970 - 6887
6497 - 9606 - 1522
G.Sáu 827 - 732 - 174
G.Bảy 54 - 06 - 81 - 61

20/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 05042
G.Nhất 66900
G.Nhì 03482 - 31797
G.Ba 17931 - 53457 - 36521
54749 - 11897 - 26393
G.Tư 0057 - 0505 - 1535 - 7952
G.Năm 1079 - 8970 - 6887
6497 - 9606 - 1522
G.Sáu 827 - 732 - 174
G.Bảy 54 - 06 - 81 - 61

20/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 05042
G.Nhất 66900
G.Nhì 03482 - 31797
G.Ba 17931 - 53457 - 36521
54749 - 11897 - 26393
G.Tư 0057 - 0505 - 1535 - 7952
G.Năm 1079 - 8970 - 6887
6497 - 9606 - 1522
G.Sáu 827 - 732 - 174
G.Bảy 54 - 06 - 81 - 61

20/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 05042
G.Nhất 66900
G.Nhì 03482 - 31797
G.Ba 17931 - 53457 - 36521
54749 - 11897 - 26393
G.Tư 0057 - 0505 - 1535 - 7952
G.Năm 1079 - 8970 - 6887
6497 - 9606 - 1522
G.Sáu 827 - 732 - 174
G.Bảy 54 - 06 - 81 - 61