Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Con so may man
Chọn danh mục giấc mơ
bi an giac mo
Banner Quảng Cáo Banner Quảng Cáo
Soi cầu lô đề: Là thuật ngữ trong cộng đồng xổ số – mô tả việc thống kê kết quả xổ số - tìm ra các cặp cầu dựa vào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả.
Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 10 ngày : 06 08 94
+Biên độ 8 ngày : 01
+Biên độ 7 ngày : 17 51 52 56 61 80 83 88 91
+Biên độ 6 ngày : 02 26 26 32 34 46 53 61 72 75 82 86 87

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
08-80 2 15-51 1 88 1 34-43 1 28-82 1
16-61 2 25-52 1 19-91 1 46-64 1 68-86 1
26-62 2 56-65 1 02-20 1 35-53 1
01-10 1 06-60 1 49-94 1 27-72 1
17-71 1 38-83 1 23-32 1 57-75 1
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên: Cặp số 14 ra ngày: 17/10/2020 - đến 30/10/2020 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 20 ra ngày: 19/10/2020 - đến 30/10/2020 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 21 ra ngày: 17/10/2020 - đến 30/10/2020 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 29 ra ngày: 17/10/2020 - đến 30/10/2020 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 33 ra ngày: 17/10/2020 - đến 30/10/2020 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 52 ra ngày: 18/10/2020 - đến 30/10/2020 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 66 ra ngày: 18/10/2020 - đến 30/10/2020 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 67 ra ngày: 19/10/2020 - đến 30/10/2020 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 73 ra ngày: 11/10/2020 - đến 30/10/2020 vẫn chưa ra lại là: 18 ngày Cặp số 74 ra ngày: 10/10/2020 - đến 30/10/2020 vẫn chưa ra lại là: 19 ngày Cặp số 93 ra ngày: 10/10/2020 - đến 30/10/2020 vẫn chưa ra lại là: 19 ngày
Soi cầu lô đề Bình Dương ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 8 ngày : 65 68
+Biên độ 6 ngày : 06 81
+Biên độ 5 ngày : 00 07 17 28 40 51 81 82 82
+Biên độ 4 ngày : 01 08 21 27 40 41 41 50 61 61 79 87 87 88 89 90 90 95

Thống kê số lượt cầu lặp Bình Dương
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
28-82 3 78-87 2 01-10 1 05-50 1 89-98 1
18-81 2 09-90 2 08-80 1 00 1 17-71 1
04-40 2 68-86 1 12-21 1 79-97 1
14-41 2 06-60 1 27-72 1 07-70 1
16-61 2 15-51 1 56-65 1 88 1
Soi cầu lô đề Vĩnh Long ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 04 65
+Biên độ 5 ngày : 35 39 50 52
+Biên độ 4 ngày : 09 15 35 39 40 43 44 45 46 50 52 55 65 69 80 82

Thống kê số lượt cầu lặp Vĩnh Long
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
04-40 2 39-93 2 09-90 1 44 1 55 1
56-65 2 05-50 2 15-51 1 45-54 1 69-96 1
35-53 2 25-52 2 34-43 1 46-64 1 08-80 1
Soi cầu lô đề Trà Vinh ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 23 92
+Biên độ 5 ngày : 69 76 79
+Biên độ 4 ngày : 02 09 16 24 29 35 39 44 44 48 48 56 60 62 71 73 96 96

Thống kê số lượt cầu lặp Trà Vinh
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
69-96 3 79-97 1 24-42 1 67-76 1 17-71 1
29-92 2 02-20 1 35-53 1 56-65 1 37-73 1
44 2 09-90 1 39-93 1 06-60 1
48-84 2 16-61 1 23-32 1 26-62 1
Soi cầu lô đề Ninh Thuận ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 8 ngày : 59
+Biên độ 7 ngày : 73
+Biên độ 6 ngày : 19 79
+Biên độ 5 ngày : 13 42 70 85 87
+Biên độ 4 ngày : 02 02 10 11 13 21 23 23 25 29 46 52 57 65 74 89 90 91 96 96

Thống kê số lượt cầu lặp Ninh Thuận
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
19-91 2 69-96 2 01-10 1 29-92 1 89-98 1
13-31 2 07-70 1 11 1 46-64 1 09-90 1
02-20 2 58-85 1 12-21 1 57-75 1 24-42 1
23-32 2 78-87 1 79-97 1 56-65 1
25-52 2 59-95 1 37-73 1 47-74 1
Soi cầu lô đề Gia Lai ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 38 85
+Biên độ 6 ngày : 83
+Biên độ 5 ngày : 10 11 12 29 31 39 51 58 89 91
+Biên độ 4 ngày : 13 21 42 51 61 67 82 91 93 93 95 99

Thống kê số lượt cầu lặp Gia Lai
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
39-93 3 38-83 2 29-92 1 16-61 1
58-85 2 15-51 2 89-98 1 67-76 1
12-21 2 19-91 2 11 1 28-82 1
13-31 2 01-10 1 24-42 1 59-95 1
♣ Cặp số về nhiều nhất : 85 69 34 ♣ Cặp số về ít : 80 06 94 02 83 99 14 58 98 66 65 96 12 60 15 24 89
Soi cầu lô đề Max 4d ngày hôm nay:
+Biên độ 6 ngày : 85 69 34 +Biên độ 5 ngày : 17 28 52 25 40 00 11 49 16 78 45 +Biên độ 4 ngày : 72 22 43 31 41 03 21 04 84 26 39 35 44 09 67 13 +Biên độ 3 ngày : 76 82 86 62 23 38 27 18 53 37 87 42 90 30 57 74 70 10 91 07 56 54 +Biên độ 2 ngày : 64 79 33 77 55 46 59 73 32 92 97 81 29 63 01 93 50 95 19 08 51 61 36
♣ Cặp số về nhiều nhất : 30 ♣ Cặp số về ít : 14 08 36 16 45 29 18 41
Soi cầu lô đề Mega 6/45 ngày hôm nay:
+Biên độ 9 ngày : 30 +Biên độ 7 ngày : 03 +Biên độ 5 ngày : 13 35 40 +Biên độ 4 ngày : 19 06 07 23 31 10 +Biên độ 3 ngày : 05 11 12 25 04 20 01 +Biên độ 2 ngày : 27 38 22 33 37 44 28 26 15 34 09 17 42
Tham khảo thêm Soi cầu lô đề của các tỉnh khác :
Tỉnh, TP :
Nhận KQ XSMB nhanh & Rẻ nhất, soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Soi cầu lô đề miền bắc hôm nay