Xổ số Tây Ninh

568.vn

Xo so Tay Ninh - XSTN      Thứ Năm, 29/01/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 11 0 1
Giải Bảy 843 1 1 8
Giải sáu
3431 9830 5798
2 9 9
Giải Năm 5858 3 1 0 3 9
Giải Tư
58462 30201 98233 01939
4 3
76529 72667 75898
5 8 3
Giải Ba
67961 82362
6 2 7 1 2
Giải Nhì 19329 7
Giải Nhất 16953 8
Đặc Biệt 204418 9 8 8

Nhận KQ Xổ số Tây Ninh nhanh & Rẻ nhất, soạn XSTN gửi 7039 (500đ)

Xổ số Tây Ninh

568.vn

Xo so Tay Ninh - XSTN       Thứ Năm, 22/01/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 01 0 1
Giải Bảy 749 1 7
Giải sáu
1017 7053 9541
2
Giải Năm 8957 3 7 5
Giải Tư
50050 41837 47554 69866
4 9 1 3
86262 93089 24835
5 3 7 0 4 0
Giải Ba
29143 77782
6 6 2
Giải Nhì 34895 7
Giải Nhất 73950 8 9 2 6
Đặc Biệt 246886 9 5
Nhận KQ Xổ số Tây Ninh nhanh & Rẻ nhất, soạn XSTN gửi 7039 (500đ)

Xổ số Tây Ninh

568.vn

Xo so Tay Ninh - XSTN       Thứ Năm, 15/01/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 52 0 3 1 7
Giải Bảy 530 1 1 0
Giải sáu
6120 5903 8773
2 0
Giải Năm 4936 3 0 6 5
Giải Tư
85081 48801 71291 28111
4 6 2
04796 76710 14853
5 2 3
Giải Ba
67907 17179
6
Giải Nhì 44046 7 3 9
Giải Nhất 21342 8 1
Đặc Biệt 005135 9 1 6
Nhận KQ Xổ số Tây Ninh nhanh & Rẻ nhất, soạn XSTN gửi 7039 (500đ)

Xổ số Tây Ninh

568.vn

Xo so Tay Ninh - XSTN       Thứ Năm, 08/01/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 61 0 9 9
Giải Bảy 537 1 4
Giải sáu
0230 6886 3638
2 2
Giải Năm 4184 3 7 0 8 1
Giải Tư
59543 63448 57546 00752
4 3 8 6 3
11422 36243 40231
5 2 7
Giải Ba
23771 73709
6 1
Giải Nhì 70557 7 1
Giải Nhất 84109 8 6 4
Đặc Biệt 694014 9
Nhận KQ Xổ số Tây Ninh nhanh & Rẻ nhất, soạn XSTN gửi 7039 (500đ)

Xổ số Tây Ninh

568.vn

Xo so Tay Ninh - XSTN       Thứ Năm, 01/01/2015

Đầu Đuôi
Giải Tám 00 0 0 0 4
Giải Bảy 396 1
Giải sáu
8162 4063 9534
2 3
Giải Năm 8796 3 4 2 8 9 2
Giải Tư
50456 26232 95759 17438
4
80239 63596 26590
5 6 9
Giải Ba
08323 93600
6 2 3 3
Giải Nhì 24263 7
Giải Nhất 34232 8
Đặc Biệt 617304 9 6 6 6 0
Nhận KQ Xổ số Tây Ninh nhanh & Rẻ nhất, soạn XSTN gửi 7039 (500đ)